مدل کرست و چکمه های بالا

بانوی هرزه می خواهد به نشان می دهد مردان بدن او در تماس با کت و شلوار متشکل از بالا جلا چکمه و جوراب ساق بلند. ورزش همچنین با تاکید بر کمر با کرست سیاه و سفید. او برگشت و نشان داد که نیمه باز و باسن در زیر لباس خود را. او همچنین نشان داد, پاهای, گرفتن فاسد به شمار.شبیه دختران