کریستین بالند در مورد داغ بدن دریغ نکنید به لنز

مدل سکسی طول می کشد در یک ساقه عکس برای پلیبوی و دریغ نکنید به لنز خودش را نشان می دهد و بدون آن. شایان ستایش Cristina و سرگرم کننده تبدیل توسط احزاب مختلف به طوری که عکاس می تواند خوب سیاه و سفید عکس های مهار نشده لاس زدن با محبت ،شبیه دختران